Vara vald Arhiiv

ARHIIV

Arhiivis asuvad vanad õigusaktid, vana koduleht ja vanad uudised.

Õigusaktid alates 2013. aastast asuvad dokumendiregistrisMaamaksumäärad 2013 Trüki E-mail
Reede, 28.Det.2012 11:35
Maamaksumäärade kehtestamine 2013. aastaks ja maamaksu soodustuste aluste määramine Vara vallas
Vastu võetud 21.12.2012 nr  15
 
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6 lõige 3 punkt 1, §22 lõige 1 punkt 37, Maamaksuseaduse §5, §8 ja §11 ning rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 „Maamaksuseaduse rakendamise kord“ alusel.

§ 1. Maamaksumäärade kehtestamine
(1) Kehtestada 2013. a elamumaa, metsamaa ja muu maa maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas.
(2) Kehtestada 2013. a põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

§ 2. Maamaksu soodustus
Rakendada kodualuse maamaksu vabastust maamaksuseaduse §11 lg1, 2 ja 3 alusel ja vabastada 2013. maksuaastal isikud maamaksust eluruumiga hoone juures oleva õuemaa kõlviku osas kompaktse hoonestusega tiheasustuse aladel kuni 1500 m² ulatuses ja hajaasustuse aladel kuni 2 ha ulatuses juhul, kui see eluruum on rahvastikuregistris registreeritud maaomaniku või maakasutaja eluruumina.

§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.


Kaisa  Edenberg 
Volikogu esimees
 
«AlgusEelmine12345678910JärgmineLõpp»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL