Vara vald Uudised Volikogu istung 25. nov kell 16:00

Volikogu istung 25. nov kell 16:00 Trüki E-mail
Esm, 23.Nov.2015 08:43

Vara Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25.novembril 2015.a.kell 16.00 vallamajas.

Päevakorras:

  1. Lisaeelarve nr 1
  2. Vara valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine
  3. Haldusterritoriaalse korralduse komisjoni esimehe valimine
  4. Info

Tarmo Leini

Volikogu esimees